Si për të rregulluar nyja JS “SyntaxError: import papritur token” kur duke përdorur modulet JavaScript

Në mënyrë për nyje në modulet e eksportit duhet të caktojë çdo funksion, objekt ose e ndryshueshme, që kërkon të eksportohet, si pronat e modules.exports kundërshtojnë.   Exporting In this example the module file is robot.js. Each function, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Read More