Jak opravit chybějící nebo nefunkční novou složku a nové položky kontextového menu ve Windows 10 Explorer a Desktop?

The problems Right clicking in Windows Explorer or Windows Desktop does not show theNewentry in the context menu. Creating a New item from the Home tab in the toolbar, in Windows Explorer does not work. Using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+n, should have created a new folder, but on your PC it does not

Čtěte více

Jak nastavit Cmder ke spuštění prostředí Windows PowerShell na Cmder spuštění s uživatelským profilem jako stávající pracovní adresář v systému Windows 10

The following steps will enable PowerShell at Cmder launch, with the path set to your %userprofile%. If you have used a context menu, this will not interfere with the context menu’s functionality. Ensure PowerShell is the default task in Cmder.menu -> settings -> startupEnsure the specified task is Powershell and then Save settings.   Navigate

Čtěte více