วิธีการหยุดโปรแกรมแก้ไขภาพ WordPress จากการลอกแท็ก?

You may find that the WordPress editor is stripping HTML tags when moving from the visual editor to the text editor. แท็กเช่น <br> , <พี> และ <ระยะ> แท็กจะถูกลบออก, เมื่อคลิกที่แก้ไขข้อความในขณะที่ในการแก้ไขภาพ. The removal of the tags can make break the intended layout

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม