Vezměte Oracle VM VirtualBox Screenshot z Virtual Machine

Chcete-li pořídit snímek obrazovky, stiskněte hostitele Key + písmeno E.

VirtualBox Screenshot

On Windows this is the right Ctrl + E ve výchozím nastavení.

Dialogové okno uložit měli otevřít uložit screenshot.

Napsat komentář