Πώς να πληκτρολογήσετε GBP δίεση (£) χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο ΗΠΑ, στα Windows 10?

Σε μια διάταξη πληκτρολογίου των ΗΠΑ δεν υπάρχει κλειδί £. Για να πάρετε το σύμβολο που καλείται να πατήσετε μερικά συνδυασμούς πλήκτρων.

Για να πάρετε το σύμβολο £ πληκτρολογούνται στην οθόνη, κάνετε τα εξής:

Κρατήστε πατημένο το ALT κλειδί και τον τύπο 0163

Σημείωση: Το παραπάνω θα λειτουργήσει μόνο με τα αριθμητικά πλήκτρα μαξιλάρι με Num Lock για.

Αφήστε μια απάντηση