Cập nhật Adobe Flash Player trong Google Chrome bằng tay

You can update Adobe Đèn flash Player in Google cơ rôm using the following steps:

 1. Nhập chrome://các thành phần / vào thanh địa chỉ trong chrome
  Địa chỉ Bar Chrome

    

 2. Tìm Adobe Flash Player trong danh sách
  Adobe Flash Player Cập nhật thủ công trong Chrome

    

 3. Nhấp vào 'Kiểm tra cập nhật’ nút dưới Adobe Flash Player. This will check for an update and update Adobe Flash Player to the latest version.

Gửi phản hồi