ใช้เครื่องมือ snipping ใช้หน้าจอของเมนูบริบทคลิกขวาใน Windows 8.1

เมื่อใช้หน้าจอการรับเมนูบริบทคลิกขวาในเครื่องมือ snipping ใน หน้าต่าง 8.1 ใช้ GUI จะปิดเมนูบริบท. คุณจบลงด้วยการจับภาพหน้าจอของหน้าจอโดยไม่ต้องเมนูบริบท.

เครื่องมือ snipping สามารถถ่ายภาพหน้าจอกับเมนูบริบท แต่เพียงโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + บันทึกหน้าจอ, พิมพ์หน้าจอ. ทางลัดนี้ยังอาจใช้ศุกร์ (Ctrl + บันทึกหน้าจอ, พิมพ์หน้าจอ + FN) ที่สำคัญบางอย่างบนแป้นพิมพ์.

  1. เปิดเครื่องมือสนิป
  2. เปิดเมนูบริบทที่เกี่ยวข้องโดยใช้คลิกขวา
  3. กดแป้นพิมพ์ลัดหน้าจอ Ctrl + บันทึกหน้าจอ, พิมพ์หน้าจอ

ใส่ความเห็น