VirtualBox मा img फाइलहरू माउन्ट गर्न कसरी?

If you are trying to mount an img file in a भर्चुअल मिसिन inside of VirtualBox in a CD/DVD drive then you may get the following error.

How to use img files in VirtualBox error

बस फाइल प्रबन्धक मा फाइल स्थित र .iso गर्न .img देखि विस्तार परिवर्तन. Go to VirtualBox and then mount the file onto the CD/DVD drive as normal.

One thought on “VirtualBox मा img फाइलहरू माउन्ट गर्न कसरी?

  1. 简直瞬间解决我的烦恼

पुर्व लडाकु