How to fix the Node JSSyntaxError: importación token inesperado” when using JavaScript modules

Para que o nó para módulos de exportación ten que asignar cada función, obxecto ou variable, que require a ser exportada, como propiedades dos modules.exports obxecto.   Exporting In this example the module file is robot.js. Each function, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Ler máis