מערכי JavaScript : הבנת להפחית פונקציה

תחביר arr.reduce(callbackFunction, [ערך התחלתי]) מה מפחית לעשות? מנמיכים הם פונקציה כי לולאות באמצעות מערך. תפעול יכול להתבצע על המערך באמצעות פונקציית callback. בתום פעולות על מערך, reduce returns a single value Reduce can be used, for example, to total a shopping cart Example let arr

קראו עוד

איך להתחיל, תפסיק, הפעל מחדש את השירותים ואת הרשימה דביאן לינוקס?

אתה צריך להיות שורש לבצע את הפקודות הבאות בהצלחה. su מתחיל שירות שירות {שם השירות} להתחיל שירות דוגמא sshd להתחיל להפסיק שירות שירות {שם השירות} להפסיק שירות דוגמא sshd להפסיק הפעלה מחדש של שירות שירות {שם השירות} לאתחל sshd שירות דוגמה להפסיק את כל רשימת השירותים שירות –המצב-כל הפלט…

קראו עוד