Hvordan lage en markering med markeringsverktøyet du bruker fast størrelse & forholdet i Affinity Photo?

  i Photoshop, du er i stand til å velge utvalget type for Marquee Tool. Utvalg typer i Photoshop er, Normal, Fixed Ratio og Faststørrelse. I Affinity Photo (v1.6.4) det er ingen valg type for Marquee Tool. derimot, du er fortsatt i stand til å velge å bruke fast format.   Fixed Sized Selection in Affinity

Les mer

Javascript Arrays : Forstå redusere funksjon

Syntax arr.reduce(callbackFunction, [Opprinnelig verdi]) Hva gjør redusere gjøre? Reduser er en funksjon som looper gjennom en oppstilling. Operasjoner kan utføres på rekken via en tilbakeringings funksjon. Ved slutten av operasjonene på matrisen, reduce returns a single value Reduce can be used, for example, to total a shopping cart Example let arr

Les mer