Pagrindinis Linux komandas Linux ir Windows operacinių sistemų

This writing is useful for those that wish to get started with "Linux" commands. Here you will find the most common commands that are used in "Linux".

If you would like to run Linux commands on Windows then install Cygwin. Cygwin is a Linux layer on top of Windows that allows you to use Linux commands in Windows.

Jei įdiegsite Cygwin Windows tada numatytąjį kelią, kai jūs pradėti Cygwin terminalas bus:

C:\cygwin64\home\{username}

 

Sukurti naują drabužine failo pavyzdį

touch textfile.txt

 

Pakeisti katalogas

cd {directory path\name}

 

List directory content in long format ( -l ) including hidden files and directories ( -a )

ls -l -a

ls -al

 

Order files and directories by the time they were last modified

ls -t

 

List directory with pause and scrolling

ls -l | less

 

Rodyti dabartinę buvimo vietą (print working directory)

pwd

 

Ištrauka paskutinis 100 žodžiai failą

tail -100 {filename.extension}

 

Ištrauka pirmas 100 eiles failą

head -100 {filename.extension}

 

Kopijuoti failą

cp {source} {destination}

 

Perkelti failą

mv {source} {destination}

 

Sukurti naują katalogą

mkdir {new directory name}

 

Ištrinti failą

rm {filename}

 

Delete an empty directory

rmdir {directory to remove}
rm -d{directory to remove}

 

Delete directory and its contents

rm -r {directory to remove}
rm -R{directory to remove}

 

Rūšiuoti failo turinį

sort {filename to sort}

 

Pašalinti pasikartojančius įrašus į failą

uniq {filename to remove duplicates}

 

Suspausti failus

gzip {filename}

 

Suspausti katalogą

gzip -r {directory name}

 

Grafas eilučių ir žodžių skaičių tekstinį failą

wc {filename}

 

Search text within files for matching string pattern (case sensitive)

grep 'word' {filename}

 

Search text within files for matching string pattern (case insensitive)

grep -i 'word' {filename}

 

Search with a directory

grep -R Arctic /home/ccuser/workspace/geography

 

Rodyti turinį tekstinį failą

cat

 

sed stream editor (similar to find and replace)

sed 's/snow/rain/' forests.txt

 

Pakeiskite failų ir katalogų teises

chmod {options} {permissions} {filename}

 

Sąrašas naujausius komandas naudojami

history

 

Automatiškai suplanuoti užduotis

cron
crontab

 

Pakeisti failų leidimus

chmod {permission number} {some file or directory}
chmod 777 /storage

 

Pakeiskite rekursinių failo teises

chmod -R {permission number} {some file or directory}

 

 

Palikite komentarą