Pievienot SkyFonts fontus uz Inkscape

Use the following steps to add fonts to inkscape Make sure inkscape is closed Navigate to the install path of inkscape (parasti C:\Program Files\Inkscape) Go to the \etc\fonts\conf.d directory Open 51-local.conf in notepad++ (Notepad vai citu teksta redaktoru ir labi, ja jums nav Notepad ++) Pievienot šādu rindu saskaņā ar <ietver ignore_missing =”Jā”>local.conf</ietvert> līnija: <tu>C:\Users\{lietotājs}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</tu> Make sure to

Lasīt vairāk