Kā pievienot / noņemt lietotājus, nomainīt paroli, izveidot, rediģēt grupas un izveidot sudo lietotājam uz Debian Linux?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: izmantot kolu kā delimeter, -f1 iegūt pirmo lauku. You must be root for the following su Add new user adduser username

Lasīt vairāk