How to install Android Studio in Windows 10 ni 3 easy steps?

Open a administrative command promptRight click the windows start button and chooseCommand Prompt(Admin)” Copy and paste the following command into the administrative command prompt @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “IEX ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SETPATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” After the above command completes, copy and paste the following install command into the administrative command prompt. …

Ka Siwaju

Leeco Max 2 X829 USA Version Original ROM 5.8.016S Download, Atunse Sonu Software Update

Jọwọ se akiyesi awọn wọnyi awọn igbesẹ le fa foonu rẹ lati na. Awọn wọnyi awọn igbesẹ ti mo nikan lo bi itọkasi fun ara mi ati ki o gba enikeni miran lati lo o ju ni ara wọn ewu. Tẹle awọn igbesẹ ni isalẹ lati fi sori ẹrọ ni ROM: Enable Developer mode Settings -> About -> Buruju kọ Number 7 times In Settings

Ka Siwaju