Kaip įdiegti Android Studio Windows 10 į 3 paprasti žingsniai?

Atidarykite administracinę komandinę eilutę – Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Windows Start mygtuką ir pasirinkti “Komandinė eilutė(Administratorius)” Nukopijuokite ir įklijuokite šią komandą į komandų eilutę administracinio @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy aplinkkelio -Command “IEX ((Naujoji objektas System.Net.WebClient).DownloadString("https://chocolatey.org/install.ps1 "))” && RINKINYS “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Po minėtų komandų baigia, nukopijuokite ir įklijuokite šį įdiegti komandą į administracinį komandų eilutę. …

Skaityti daugiau