Як встановити Android Studio в ОС Windows 10 в 3 прості кроки?

Відкрийте командний рядок адміністративну – Клацніть правою кнопкою миші вікна кнопку Пуск і виберіть “Командний рядок(Адміністратор)” Скопіюйте та вставте наступну команду в командному рядку адміністративної @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy обхідного -command “IEX ((System.Net.WebClient New-Object).DownloadString(«HTTPS://chocolatey.org/install.ps1 '))” && SET “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% шоколадним Bin” Після вищевказаних команд завершується, скопіюйте і вставте наступну команду установки в командному рядку адміністративної. …

Читати Далі