C # ผู้ได้รับมอบหมายกวดวิชาและเป็นตัวอย่าง

C # ผู้ได้รับมอบหมายจะช่วยให้การใช้วิธีการเช่นวัตถุ. ซึ่งหมายความว่าคุณมีความสามารถที่จะผ่านวิธีการที่เป็นอาร์กิวเมนต์กับวิธีการอื่น ๆ. นี้จะกระทำโดยชี้ผู้รับมอบสิทธิ์ให้วิธีการและผ่านตัวแทนเป็นอาร์กิวเมนต์. แล้วใช้ตัวแทนคุณสามารถที่จะเรียกวิธี…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม