Hoe kan ik de standaard poort te wijzigen 22 op de SSH-server op Fedora 26

Verander naar root

zijn

Bewerk het configuratiebestand voor de SSH-server

nano / etc / ssh / sshd_config

Maak de onderstaande wijzigingen aan het bestand… Amendementen zijn in amber. Hier hebben we verwijderd van de # en gespecificeerd een aantal voor de haven.

# Als u de poort op een SELinux systeem te veranderen, je moet vertellen
# SELinux over deze wijziging.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Haven 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

Sla het bestand op.

De poort die is opgegeven in het configuratiebestand moet worden ingeschakeld in SELinux anders zult u een foutmelding krijgt bij het starten van de SSH-server dienst.

semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222

Start de SSH-server

dienst sshd restart

Andere nuttige commando's

Installeer semanage commando

DNF -y install policycoreutils-python

 

Als u gebruik maakt van een firewall moet u mogelijk ook om de poort te openen

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp

firewall-cmd --reload

laat een antwoord achter