ప్రో ఇవల్యూషన్ సాకర్ గోల్ వేడుకలు ఎలా చేయాలో 2016 (పాదము 2016)

పాదము యొక్క కొత్త లక్షణాలు ఒకటి 2016 లక్ష్యం వేడుకలు ఉంది. Players have full control over the goal celebration after scoring a goal. Players are able to choose between signature celebrations or unique actions with a press of a button.

గోల్ వేడుక నియంత్రణలు

ఎడమ స్టిక్ – సంబరంలో ఆటగాడు తరలించడానికి

X బటన్ – వాకింగ్ సమయంలో గాలిలో చేతులు దుర్చాల్సిన

మరియు బటన్ – ఇక్కడికి గెంతు మరియు జరుపుకుంటారు

ఒక బటన్ – పూర్తి వేడుక చేయండి 1 క్రీడాకారుడు మార్చు ఐచ్ఛికాన్ని నిర్వచించిన

B బటన్ – పూర్తి వేడుక చేయండి 2 క్రీడాకారుడు మార్చు ఐచ్ఛికాన్ని నిర్వచించిన

 

కార్నర్ ఫ్లాగ్ వంటి పిచ్ యొక్క వివిధ భాగాలకు రన్నింగ్, ప్రకటన బోర్డులు, కేంద్ర వృత్తంలో, దోనె etc… వేడుకల్లో ఇతర వివిధ రకాల ప్రేరేపిస్తాయి.

 

ప్రదర్శన కోసం క్రింద వీడియో తనిఖీ.

2 thoughts on “ప్రో ఇవల్యూషన్ సాకర్ గోల్ వేడుకలు ఎలా చేయాలో 2016 (పాదము 2016)

  1. Edward

    Hola disculpa. A mi ya no me aparece la ventana para apretar un botón. Como le hago para que me vuelva aparecer? Meto goles y los celebra automáticamente no me deja escoger nada

  2. ae eu quero fazer celebraçoens sem botao como faz

స్పందించండి