Yuav luam daim Screen, Hom # thiab siv qhov rho tawm qhov tseem ceeb uas siv kua Mac Keyboard rau ntawm qhov rais OS?

With less keys on the Apple Mac Keyboard, it is required to use combination of keys to achieve a certain task like print screen, getting the # character or using the delete key.

It can be difficult to remember the combinations of the keys to press on the Kua Keyboard so below is a reference table.

Character Apple Mac Keyboard
DEL FN + Backspace
# Right Alt + 3
Print Screen FN + Shift + F11

sau ntawv cia