ਭਰੋਸੇਯੋਗ HYIP ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ

Gaining a monthly passive income gives you security and financial freedom of doing what you want with your time. It gives you the peace of mind.

HYIPs ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹਨ. Yet a lot of HYIP programs are scams. Below are some of the most reliable and long running HYIPs that will give you a good return.

ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. Check below to see the investments that we have made. We have used payment merchant Payeer ( ਲਿੰਕ: https://goo.gl/BHf6JT ) ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.

 

ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੰਕ
1. ਫਾਰੇਕਸ ਫਿਰਦੌਸ https://goo.gl/QPXDPo
ਵੇਰਵਾ Company that runs in London. Investment is made by traders that trade in the forex market. You need to make a minimum deposit of $25 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 0.8% ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ.
Showtop.info ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $5000 | Current daily return: $40 | Status: Paying |
ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 4 ਨਵੰਬਰ 2015
2. Pokeram https://goo.gl/rQ9Vpr
ਵੇਰਵਾ Having programmed a software that profits from poker sites. This site requires investments to keep it running with its daily costs. In return the site returns profits from the software to you.
Showtop.info ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $3000 | Current daily return: $12 | Status: Paying |
ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 4 ਨਵੰਬਰ 2015
3. AtrexTrade http://goo.gl/ZU4rzq
ਵੇਰਵਾ Your money is put towards financial investments. AtrexTrade pays you a daily percent.
Showtop.info ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $6000 | Current daily return: $42 | Status: Paying |
ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ: 4 ਨਵੰਬਰ 2015
ਕੁੱਲ showtop.info ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: $10000 | Total Daily Returns: $94

 

ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ HYIP ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ