నమ్మకమైన HYIP పెట్టుబడులు తో స్మార్ట్ నిష్క్రియాత్మక ఆదాయం

Gaining a monthly passive income gives you security and financial freedom of doing what you want with your time. It gives you the peace of mind.

HYIPs చిన్న పెట్టుబడుల కోసం అద్భుతమైన రాబడి పొందడానికి ఒక మంచి మార్గం. Yet a lot of HYIP programs are scams. Below are some of the most reliable and long running HYIPs that will give you a good return.

మేము సైట్లు పరీక్షించడానికి పెట్టుబడి. Check below to see the investments that we have made. We have used payment merchant Payeer ( లింక్: https://goo.gl/BHf6JT ) మా నిక్షేపాలు చేయడానికి.

 

పేరు లింక్
1. ఫారెక్స్ పారడైజ్ https://goo.gl/QPXDPo
వివరణ Company that runs in London. Investment is made by traders that trade in the forex market. You need to make a minimum deposit of $25 మరియు కంపెనీ చెల్లిస్తుంది 0.8% మీ పెట్టుబడి పై రోజువారీ.
Showtop.info డిపాజిట్: $5000 | Current daily return: $40 | Status: Paying |
చివరి చెల్లింపు తేదీ: 4 Nov 2015
2. Pokeram https://goo.gl/rQ9Vpr
వివరణ Having programmed a software that profits from poker sites. This site requires investments to keep it running with its daily costs. In return the site returns profits from the software to you.
Showtop.info డిపాజిట్: $3000 | Current daily return: $12 | Status: Paying |
చివరి చెల్లింపు తేదీ: 4 Nov 2015
3. AtrexTrade http://goo.gl/ZU4rzq
వివరణ Your money is put towards financial investments. AtrexTrade pays you a daily percent.
Showtop.info డిపాజిట్: $6000 | Current daily return: $42 | Status: Paying |
చివరి చెల్లింపు తేదీ: 4 Nov 2015
మొత్తం showtop.info డిపాజిట్: $10000 | Total Daily Returns: $94

 

ఒక చెల్లింపు చూపలేకపోయాయి ఉంటే పైన ఏ HYIP పెట్టుబడి మాకు ఒక చెల్లింపు చేస్తుంది ఉంటే నవీకరించబడింది లేదా చేయబడుతుంది.

స్పందించండి