Kako dodati / odstraniti uporabnike, spremeni geslo, ustvariti, Urejanje skupin in ustvariti uporabnika sudo na Debian linux?

List all local users cat /etc/passwd You could also use the following command to print only the username part of the above /etc/passwd output. cut -d: -f1 /etc/passwd The above parameters: -d: uporaba debelo črevo kot razmejilniku, -f1 dobili prvo polje. You must be root for the following su Add new user adduser username

Preberi več