The LeTV Leeco 1 Pro X800 SAD Verzija Original ROM 5.5.011S Download, fixes Malware, bootloop, Missing Software Update & youtube

Originalni ROM je upravo objavio Leme. I tried to flash my phone with it but it produced an error. Tako sam modifikovao skriptu u ROM-u, a zatim pokušao da treperi na telefon, a sada se radi u redu. Moj telefon je stigao sa slomljenom non-up-datable YouTube aplikaciju, slomljena zaliha preglednik, trojans

Čitaj više