1. Tentti 70-461 – Pohti Microsoft SQL Server 2012 : Microsoft Certified Business Intelligence

Ensimmäinen tentti testaa kykyä kyselyn Microsoft SQL Server 2012, mikä tarkoittaa, että se lähinnä testaa SQL tietoa. Seuraavat taidot mitataan: Luo tietokannan objekteja (24%) Taulukot – ALTER; DROP; ALTER KOLUMNI; CREATE Views – LUO, ALTER, DROP Procedures and Functions Contraints – määritellä rajoitteet; Ainutlaatuinen rajoitteet; Oletuksena rajoitteet;…

Lue lisää