GBP фунт тэмдэг бичих вэ (£) АНУ-ын гар ашиглах, Windows-д 10?

АНУ-ын гарын байрлал ямар ч £ гол байдаг. тэмдэг авахын тулд зарим гол хослол дарах шаардлагатай байна.

Дэлгэцэн дээр бичдэг £ тэмдэг олж авахын тулд, Дараах хийх:

зохион доош ALT гол болон төрөл 0163

Тайлбар: Дээр нь зөвхөн МУИС-ийн хамт түгжих тоо дэвсгэр товчлууруудыг ашиглан ажиллах болно.

Хариу үлдээгээрэй