ఉచిత NowTV స్కై సినిమాలు పాస్, Spotify ప్రీమియం, Google సంగీతం ప్లే, £ 20 Google క్రెడిట్ మరియు సినిమా అద్దె ప్లే

Google ఉచిత కోసం క్రింది మీరు ఇచ్చే ప్రతిపాదన కలిగి:

  • 2 నెలల NowTV పాస్;
  • 90 రోజులు Spotify ప్రీమియం;
  • 90 రోజులు Google Play సంగీతం;
  • £ 20 Google ప్లే క్రెడిట్;
  • Google Play లో ఉచిత మూవీ అద్దె;

If you have an Android smartphone or tablet then this should be snapped up straight away. In order to get the free offers you will need to purchase a Google Chromecast 2. Google have not mentioned when the offer expires so it could be withdrawn at any time.

గూగుల్ 2 allows you to connect your Android smartphone or tablet to the television to cast your devices screen to the television. It also allows you to cast various apps like YouTube, మీ పెద్ద తెరకు bbC iPlayer మరియు Google సినిమాలు. It also casts the sound to the TV along with the video.

గూగుల్ 2 works for all devices running Android 4.4.2 లేదా ఎక్కువ. Check out the video below

మీ Google Chromecast కొనుగోలు 2 ఇక్కడ

స్పందించండి