วิธีการออกจากโหมดการปรับขนาดใน VirtualBox?

กดคีย์โฮสต์ + C ( ค่าเริ่มต้น: ขวา Ctrl + C )

การรวมกันที่สำคัญดังกล่าวข้างต้นสลับโหมดปรับขนาดได้ที่ / ปิด.

ใส่ความเห็น