Jak opravit chybějící nebo nefunkční novou složku a nové položky kontextového menu ve Windows 10 Explorer a Desktop?

The problems Right clicking in Windows Explorer or Windows Desktop does not show theNewentry in the context menu. Creating a New item from the Home tab in the toolbar, in Windows Explorer does not work. Using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+n, should have created a new folder, but on your PC it does not

Čtěte více