Jak opravit Magisk SafetyNet Check ctsProfile falešný problém Magisk 13 & 14?

Můžete dostat SafetyNet ctsProfile false po spuštění šek v Magisk. Chcete-li tento první pokus umožňující Magisk schovat před nastavením Magisk. Magisk Hide však nefunguje správně na všech zařízeních. Pro vyřešení tohoto problému stáhněte a nainstalujte Universal SafetyNet Fix. Instalace se provádí pomocí TWRP. Kliknutím na tlačítko níže přejdete na…

Čtěte více

Jak nainstalovat Android Studio v systému Windows 10 v 3 jednoduchých krocích?

Otevřete příkazový řádek správce – Pravým tlačítkem myši okna na tlačítko Start a zvolte “Příkazový řádek(admin)” Zkopírujte a vložte následující příkaz do příkazového řádku pro správu @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -kódy “IEX ((System.Net.WebClient New-Object).DownloadString(‚https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SOUBOR “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Po výše uvedených příkaz dokončí, zkopírujte a vložte následující instalaci příkaz do správního příkazového řádku. …

Čtěte více

LEECO Max 2 X829 USA Původní verze ROM 5.8.016S Download, Opravy Chybějící Software Update

Upozorňujeme, že tyto kroky mohou způsobit, že telefon nefunkčnost. Následující kroky I používat pouze jako referenční bod pro sebe a nechat někdo jiný ji používat také na vlastní nebezpečí. Při instalaci ROM postupujte podle následujících kroků: Povolit nastavení režimu Developer -> O -> Hit číslo sestavení 7 časy v Nastavení…

Čtěte více