சூழல் மெனு தேர்ந்தெடுக்க மாற்ற மற்றும் திருத்த முதல் MAX வரிசைகள் எல் மேலாண்மை ஸ்டுடியோ குறைக்க எப்படி

இயல்பாக ஒரு அட்டவணை மற்றும் தேர்வு அல்லது தொகு வரிசைகள் கிளிக் செய்து வலது பயன்படுத்தும் போது, எல் மேலாண்மை ஸ்டுடியோ மட்டுமே மேல் தேர்ந்தெடுக்கவும் 1000 வரிசைகள் அல்லது மேல் திருத்த 200 எந்த அட்டவணை வரிசைகள். தேர்வு அல்லது திருத்த சூழல் மெனு வரம்பை அதிகரிக்க: Click tools from the dropdown menu Choose options Expand the server object explorer Choose

மேலும் படிக்க

SQL import and export wizard unknown column type conversion(கள்)

When importing a flat file like a CSV file you may get the error message unknown column type conversion(கள்) in the SQL Server import and export wizard. This is because the CSV file columns default to a string. You will need to define the datatypes of each column in the CSV file and then run

மேலும் படிக்க