வேர்ட்பிரஸ் ஆசிரியர் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள்

சொந்த வேர்ட்பிரஸ் ஆசிரியர் விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள் அனுமதிக்கிறது, வேகமாக எளிதாக செய்யும் சில பணிகளை செய்ய. பின்வரும் குறுகிய வெட்டுக்கள் உள்ளன: விண்டோஸ் : Ctrl + KeyMac : குமரேசன் + Key Press Alt + ஷிப்ட் + பின்வரும் குறுகிய வெட்டுக்கள் முக்கிய:…

மேலும் படிக்க

How to stop the WordPress visual editor from stripping HTML tags?

You may find that the WordPress editor is stripping HTML tags when moving from the visual editor to the text editor. HTML tags like <br> , <ப> மற்றும் <span> tags are being removed, when clicking on the text editor whilst in the visual editor. The removal of the tags can make break the intended layout

மேலும் படிக்க