தைரியம் சிறந்த உயர்தர குரல் பெற எப்படி?

பின்வரும் வழிமுறைகளை நீங்கள் எந்த இரைச்சல் மற்றும் நல்ல பாஸ் மற்றும் punchy ட்ரிபில்ஸ் கொண்டு தெளிவான ஆடியோ தரம் கொடுக்கும். நீங்கள் ஒரு மாதிரி பதிவு மூலம் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை முயற்சி செய்யலாம். நீங்கள் விட்டு 3-5 ஆரம்பம் மற்றும் இறுதியில் உள்ள விநாடிகள். சொல்கிறது “எப்படி நான் ஒரு வேர்க்கடலை வெண்ணெய் வேண்டும் போகிறது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா…

மேலும் படிக்க