Kako početi, Stop, Ponovno pokretanje i popis usluga u Debian Linux?

Vam je potrebna kako bi se korijen izvršiti sljedeće naredbe uspješno. Su Početak usluge servisa {naziv usluge} početi Primjer uslugu sshd Start Stop servis usluga {naziv usluge} zaustaviti Primjer uslugu sshd zaustaviti Ponovno usluge servisa {naziv usluge} Ponovno pokrenite Primjer usluga sshd zaustaviti popisati sve usluge usluge –Status-sve izlazne…

Opširnije