Kako konfigurirati Windows Defender firewall za dijeljenje diskova u listi?

Lučki radnik sprječava dijeljenje diskova i predstavlja firewall otkriven dijalog. “Firewall blokira dijeljenje datoteka između Windows i kontejnera. Pogledajte dokumentaciju za više informacija.” Da bi se spriječilo gore, postaviti Windows Defender vatrozid kako bi se omogućilo luku 445 TCP veza. Po defaultu Windows Defender Firewall blokira TCP port 445 veze.…

Opširnije