Miten asentaa Android Studio Windows 10 sisään 3 helppoa vaihetta?

Avaa hallinnollinen komentorivi – Aivan click Windowsin Käynnistä-painiketta ja valitse “Komentokehote(admin)” Kopioi ja liitä seuraava komento hallinnolliselle komentokehotteen @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Ohitus -komennolla “IEX ((Uusi-objekti System.Net.WebClient).DownloadString(’https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SARJA “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Sen jälkeen, kun edellä herruus tulee valmiiksi, Kopioi ja liitä seuraava asennuskomennon hallinnolliselle komentokehotteen. …

Lue lisää