Hogyan kell telepíteni az Android Studio Windows 10 ban 3 egyszerű lépésben?

Nyisson meg egy parancssort közigazgatási – Kattintson a jobb gombbal a Windows Start gombra, és válassza “Parancssor(admin)” Másolja be a következő parancsot a parancssorba közigazgatási @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “lEX ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(„https://chocolatey.org/install.ps1’))” && KÉSZLET “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Miután a fenti parancs végrehajtása, másolja be az alábbi parancsot telepíteni a közigazgatási parancssorból. …

Tovább