Hogyan kell telepíteni az Android Studio Windows 10 ban 3 egyszerű lépésben?

  1. Nyisson meg egy parancssort közigazgatási
    – Jobb klikk a ablakok Start gombra és válassza “Parancssor(admin)”
  2. Másolja be a következő parancsot a parancssorba közigazgatási
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
  3. Miután a fenti parancs végrehajtása, másolja be az alábbi parancsot telepíteni a közigazgatási parancssorból. Ez telepíti android stúdióban, és minden tőle a függőségek és beállításokat, beleértve a környezeti változók
    choco install androidstudio -y

A telepítés befejezése után android stúdió használatra kész. Nincs más lépésekre van szükség.

Nézd meg az alábbi videót egy demo a fenti lépéseket akcióban.

Hozzászólás