Windows'da Android Studio nasıl yüklenir 10 içinde 3 kolay adım?

Bir yönetici komut istemini açın – Sağ pencere başlat düğmesini tıklayın ve “Komut istemi(yönetim)” Kopyala ve -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Komut @powershell idari komut satırına aşağıdaki komutu yapıştırın “IEX ((Yeni-Nesne System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET “YOL =% YOL%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Yukarıdaki komut tamamlanıncaya sonra, kopyalayıp yönetim komut satırına yüklemek aşağıdaki komutu yapıştırın. …

Devamını oku