Legg SkyFonts Fonts til Inkscape

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til fonter i Inkscape Sørg Inkscape er stengt Naviger til installeringsbanen for Inkscape (vanligvis C:\Program Files\Inkscape) Go to the \etc\fonts\conf.d directory Open 51-local.conf in notepad++ (notepad eller annen tekst editor er greit, hvis du ikke har notepad ++) Legg til følgende linje under <inkluderer ignore_missing =”ja”>local.conf</inkludere> linje: <du>C:\Users\{bruker}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</du> Sørg for å…

Les mer