Legg SkyFonts Fonts til Inkscape

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge fonter til Inkscape

 1. Forsikre Inkscape er stengt
 2. Naviger til installeringsbanen for Inkscape (vanligvis C:\Program Files\Inkscape)
 3. Go to the \etc\fonts\conf.d directory
  Inkscape font konfigurasjonsfiler
 4. Åpen 51-local.conf i notepad ++ (notepad eller annen tekst editor er greit, hvis du ikke har notepad ++)
 5. Legg til følgende linje under <inkluderer ignore_missing =”ja”>local.conf</inkludere> linje:
  <du>C:\Users\{bruker}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</du>

  Sørg for å endre banen til skriftene banen som du ønsker å legge

  Inkscape Skyfonts

 6. Lagre filen og lukk

Nå når du starter Inkscape font bør inkluderes.

Legg igjen et svar