Sida loo dar ama wax laga beddelo shirkadda sida shirkadda lambarka diiwaanka on Ebay?

Ugu kordhi ama la beddelo macluumaadka shirkadda dhib ku noqon kara in la helo on Ebay. Isticmaal tallaabooyinka soo socda si dar ama wax laga beddelo iibiyaha ganacsiga. Tag My Ebay (Soo gal ah haddii loo baahdo) Hover the mouse cursor over the Account tab and click business information From the menu on the left choose Site Preferences From Site Preferences

Read More