Hagaaji BackWPup ma abuuri karaa gal u Guda galayaasha

Marka socda shaqo gurmad qaladka soo socda lagu muujiyay: Ma abuuri karaa folder: /hom/dir/public_html/wp-content/uploads/backwpup-9f3bea-logs I got this error when changing my web hosting company. After some searching, I could not find a solution. But after browsing the settings for BackWPup, Waxaan u suurtagashay si uu u xaliyo dhibaatada. Arrimahan ayaa dhibaatada go'an: Hover the mouse cursor

Read More