วิธีการเปลี่ยนเมนูบริบทเลือกและแก้ไข TOP แถวสูงสุด จำกัด ใน SQL Management Studio

โดยค่าเริ่มต้นเมื่อใช้การคลิกขวาและเลือกตารางหรือแก้ไขแถว, SQL Management Studio จะเลือกเฉพาะ TOP 1000 แถวหรือแก้ไข TOP 200 แถวของตารางใด ๆ.

จัดการของ SQL สตูดิโอเลือกแก้ไขขีด จำกัด ด้านบนบริบทการเพิ่มเมนูด้านบนขีด จำกัด

เพื่อเพิ่มหรือแก้ไข SELECT วงเงินเมนูบริบท:

  1. คลิกที่เครื่องมือจากเมนูแบบเลื่อนลง
  2. เลือกตัวเลือก
  3. ขยายสำรวจวัตถุเซิร์ฟเวอร์
  4. เลือกคำสั่ง
    Studio จัดการ SQL เลือกวงเงินแก้ไขด้านบนบริบทการเพิ่มเมนูด้านบนขีด จำกัด
  5. เปลี่ยนค่าในส่วนโต๊ะและดูตัวเลือกที่จะจำนวนเงินที่ต้องและคลิก OK

ใส่ความเห็น