Jak zmienić domyślny port 22 na serwer SSH na Fedorze 26

Zmiana na użytkownika root

jego

Edytować plik konfiguracyjny dla serwera SSH

nano / etc / ssh / sshd_config

Dokonać zmian w pliku poniżej… Zmiany są w bursztynie. Tutaj usunęliśmy # i podany numer do portu.

# Jeśli chcesz zmienić port w systemie SELinux, trzeba powiedzieć
# SELinux o tej zmianie.
# semanage portu -a -t -p tcp #PORTNUMBER ssh_port_t
#
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

Zapisz plik.

Port określony w pliku konfiguracyjnym musi być włączony SELinux indziej dostaniesz błąd podczas ponownego uruchamiania usługi serwera SSH.

semanage portu -a -t tcp -p ssh_port_t 2222

Zrestartować serwer SSH

sshd restart usługi

Inne przydatne polecenia

Zainstalować polecenie semanage

DNF -y install policycoreutils-python

 

Jeśli używasz zapory może trzeba otworzyć port

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp

firewall-cmd --reload

Dodaj komentarz