Powszechnie używane polecenia w Menedżerze Chocolatey pakiet dla systemu Windows

Chocolatey is a package manager for Okna. Idealny dla łatwej instalacji oprogramowania i jego zależnościami. It makes it much easier to manage software installs in Okna. Nie ma potrzeby, aby przestrzegać instrukcji instalacji oprogramowania jako proces instalacji jest zawsze taka sama dla każdego oprogramowania w chocolatey. Chocolatey also allows multiple software installs with no user intervention required. Chocolatey also updates software to the latest version when they become available.

 

Install Chocolatey in Powershell by copy and pasting the following command

iwr https://chocolatey.org/install.ps1 -UseBasicParsing | iex

 

Get going by using the following commonly used commands

Search for a package with user’s string anywhere in the package name

clist {package name}

Przykład
clist gimp

 

List packages that starts with specified characters

clist {package name} --id starts-with
 
Przykład 
clist gim --id starts-with

 

List packages that starts with specified characters and order by popularity

clist {package name} --id-starts-with --order-by-popularity
 
Przykład
clist gim --id-starts-with --order-by-popularity

Notatka: The search command is an alias for the list command

 

Install package

cinst {package name}

Przykład
cinst gimp

 

Install particular package version

cinst {package name} --version {version #}

Przykład
cinst gimp --version 2.8.0

 

Uninstall package

cuninst {package name}

Przykład
cinst gimp

 

List all installed packages

clist -lo

Update all packages

cup all -y

 
 

Dodaj komentarz