Jak naprawić docker nie zacząć “Hardware wspomaganie wirtualizacji i ochrony danych wykonanie musi być włączony” Komunikat o błędzie

Następujący komunikat o błędzie pojawia się podczas uruchamiania doker

Wystąpił błąd

Hardware wspomaganie wirtualizacji i ochrony danych wykonanie musi być włączony w BIOS. Zobacz https://docs.docker.com/docker-for-okna/rozwiązywać / # wirtualizacji musi być-włączony

Aby rozwiązać ten problem, trzeba upewnić się, że Hyper-V jest zainstalowana

Użyj administracyjnego PowerShell do zainstalowania funkcji Hyper-V w systemie Windows.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz polecenie Windows PowerShell(Admin)
  2. Wpisz następujący wiersz w PowerShell, a następnie naciśnij enter
dism.exe / Online / Enable-Feature:Microsoft Hyper-V / All

 

Może masz hypervisorlaunchtype ustawiony na OFF w Boot Configuration Danych. Jeśli jest to przypadek następnie uruchom następujący wiersz w następujących w PowerShell administracyjnego.

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto 

 

Gdy to nastąpi ponowne uruchomienie systemu jest wymagana i Docker powinno rozpocząć się i działać jako normalne.

Dodaj komentarz