איך לתקן חסר או לא עובד תיקיה חדשה בתפריט ההקשר פריט חדש ב- Windows 10 Explorer ו- Desktop?

The problems

 1. Right clicking in Windows Explorer or Windows Desktop does not show the “חדש” בערך בתפריט ההקשר.
 2. יצירת פריט חדש מתוך כרטיסיית Home בסרגל הכלים, ב- Windows Explorer לא עובד.
 3. Using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+n, צריך יצר תיקייה חדשה, but on your PC it does not do anything.

The Solution

To fix all the above problems requires adding an entry into the registry.

 1. Open the registry

  Win Key + R

  regedit -> OK

 2. Now the registry should be open. Ensure the address bar is showing.

  View -> Address Bar

 3. Paste the following registry location into the address bar and hit enter.

  Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\

 4. Right click the ContextMenuHandlers key.

  New -> Key

  Name the new key the following

  New

 5. Make sure the New key is selected by click on it.

  In the right pane double click the Default entry and enter the following in the value data field:

  {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}

  New Folder Windows 10 Regedit Key Entry

השאר תגובה