Jak zaktualizować TWRP do najnowszej wersji?

 1. Pobierz najnowszą wersję TWRP na urządzeniu tutaj

 2. Upewnij się, że telefon jest uruchomiony w Android OS

  Skopiuj pobrany plik do katalogu głównego partycji danych

 3. Boot w TWRP (Zasilanie włączone + Zwiększanie głośności)

 4. Wybierz Install

 5. Nacisnąć przycisk Install obrazu w prawym dolnym rogu

 6. Znajdź i wskaż plik .img TWRP

 7. Wybierz Odzyskiwanie

 8. Przesuń w celu potwierdzenia Migać

 9. Wróć do głównego ekranu TWRP

  Reboot -> Odzyskiwanie

Dodaj komentarz